Примерен тест по математика, 7 клас

Примерни тестове по математика за външно оценяване и за приемни изпити след VII клас, 2010 година

Източник: Министерство на образованието, младежта и науката

назад ...

Тестове за матура и кандидатстудентски изпити

В раздела "Тестове за матура и кандидатстудентски изпити" ви предлагаме да решавате тестове по различни предмети, предназначени да са в помощ на онези, на които предстоят зрелостни или кандидат-студентски изпити. Вариантите на тестовете са създадени от университетски преподаватели и учители с богат опит. При всяко решаване се генерира индивидуален тест и всеки път ще решавате различен тест по съответния предмет и равнище, което сте избрали (за матура или за кандидат-студенти). Така ще имате възможност да се ориентирате в актуалното равнище на знанията си, които могат да бъдат проверявани чрез тестове от този тип.

Решавай online тестове за зрелостници и кандидат-студенти

прочети повече ...

Примерен тест по български език и литература (БЕЛ), 7 клас

Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и за приемни изпити след VII клас, 2010 година

Източник: Министерство на образованието, младежта и науката

прочети повече ...

Търси в статии